Esteu aquí

"Avui es parla de mi"

En aquesta secció, el títol de la qual remet a una obra de Manuel de Pedrolo, es recullen els comentaris, ressenyes i crítiques sobre les publicacions de l'editorial.

A hores d’ara, el lector interessat en la història del moviment obrer català té al seu abast una àmplia bibliografia en què, tot i predominar els estudis del seu desenvolupament centrats en una localitat, comarca o període, les biografies dels seus protagonistes i les anàlisis de l’evolució de les seves organitzacions i publicacions, troba obres plantejades des de les més diverses perspectives.

Episodis del moviment obrer als Països Catalans és un projecte col·lectiu que analitzarà una selecció d’episodis clau de l’obrerisme català d’arreu del territori i que per l’amplitud del subjecte d’estudi es publicarà en diversos volums. En el primer, s’hi recullen vuit episodis il·lustratius del període comprès entre la formació del moviment obrer català i la dictadura de Primo de Rivera.